im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Daily Archives: Sierpień 9, 2019

NOWOCZESNY ROLNIK W NOWOCZESNEJ SZKOLE – projekt

„NOWOCZESNY ROLNIK W NOWOCZESNEJ SZKOLE”
Od września 2019 r., przez dwa lata, Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach będzie uczestniczył w projekcie „NOWOCZESNY ROLNIK W NOWOCZESNEJ SZKOLE” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne maszyny rolnicze m.in.: kombajn, ciągnik rolniczy, pług obrotowy, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz, itp. Uczniowie będą mogli zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Szkoła zorganizuje pozalekcyjne kursy kombajnisty, groomerski czy inseminacji zwierząt. Dodatkowo nasi uczniowie realizować będą płatne praktyki w ramach wyżej wymienionych kursów. Mamy nadzieję, że podniesienie kwalifikacji zawodowych ułatwi naszym absolwentom podjęcie pierwszej pracy, w której będą w pełni wykorzystywać posiadane umiejętności oraz spełniać swoje aspiracje zawodowe. Absolwentów szkól podstawowych i gimnazjów zapraszamy do nauki w naszej szkole, jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

Ogłoszenie

Sekretariat szkoły w okresie 12.08-16.08.2019r. będzie nieczynny. W sprawach pilnych, proszę dzwonić pod numer telefonu 506 300 466.

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO z możliwością dalszych negocjacji

I. Sprzedający: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
II. Informacje ogólne
1. Sprzedający nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
3. Ogłoszenie będzie dostępne na stronie Zespołu Szkół Rolniczych www.smolajny.pl oraz w siedzibie szkoły ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto.
III. Przedmiot sprzedaży:
Lp. Marka i model pojazdu Numer nadwozia silnika Rok produkcji Numer rejestracyjny Cena
wywoławcza
(PLN)
1. Koparka gąsienicowa typ S-802, rok produkcji 1988, cena wywoławcza 13 600 (brutto)
2. Prasa rolująca typ Z-230, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 850,- ( brutto)
3. Kombajn BIZON Typ BS -110, rok produkcji 1990, cena wywoławcza 15 600 ,- (brutto)
4. Talerzówka ciągnikowa FAMAROL 1,6 M, rok produkcji 1977, cena wywoławcza 900 ,-(brutto)
5. Beczka asenizacyjna T-507, cena wywoławcza 1470, (brutto)
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej adres poczty: zsr43@wp.pl w terminie do dnia 20.08.2019 roku do godziny 9.00
2. Informacja o terminie dalszych negocjacji i warunkach negocjacji zostanie przekazana oferentowi telefonicznie lub za pomocą zwrotnej poczty elektronicznej.

V. Inne warunki przetargu
1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena ustalona w formie negocjacji.
2. Sprzedający wystawia FV
3. Wydanie towaru nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży i po dokonaniu wpłaty na konto

33 1140 1111 0000 4164 4700 1001 .

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
Agnieszka Gołębiowska-Węckowicz