im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Monthly Archives: Listopad 2019

Plan KKZ R.O3 semestr I, 29.11-01.12

Piątek 29 listopada 2019
15.00 – 16.30 Obsługa środków technicznych
16.40 – 18.55 Obsługa środków technicznych

Sobota 30 listopada 2019
8.00 – 9.30 Jezyk obcy zawodowy (2 godz.)
9.40 – 11.55 Jezyk obcy zawodowy(3 godz.)
12.05 – 13.35 Jezyk obcy zawodowy( 2 godz.)
13.45– 16.00 Jezyk obcy zawodowy ( 3 godz)

Niedziela 01 grudnia 2019
8.00 – 9.30 Produkcja roślinna(2 godz.)
9.40 – 11.55 Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05 – 13.35 Produkcja zwierzęca ( 2 godz.)
13.45– 16.00 Produkcja zwierzęca( 3 godz)

Plan KKZ 23-24 listopada 2019r. R. 03 semestr III

Sobota 23 listopada 2019

8.00 – 9.30 Produkcja zwierzęca (2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja zwierzęca (3 godz.)

12.05 – 13.35 Obsługa środków technicznych ( 2 godz.)

13.45– 16.00 Obsługa środków technicznych ( 3 godz)

Niedziela 24 listopada 2019

8.00 – 9.30 Produkcja roślinna(2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja roślinna (3 godz.)

12.05 – 13.35 Podstawy komunikacji społecznej ( 2 godz.)

13.45– 16.00 Podstawy komunikacji społecznej ( 3 godz)

Plan KKZ 15 – 17 listopada, R.03 I semestr

Piątek 15 listopada 2019

15.00– 16.30 Podstawy działalności gospodarczej

16.40 – 18.55 Podstawy działalności gospodarczej

 

Sobota 16 listopada 2019

8.00 – 9.30 Podstawy rolnictwa (2 godz.)

9.40 – 11.55 Podstawy rolnictwa (3 godz.)

12.05 – 13.35 Produkcja roślinna ( 2 godz.)

13.45– 16.00 Produkcja roślinna ( 3 godz)

 

Niedziela 17 listopada 2019

8.00 – 9.30 Produkcja zwierzęca(2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja zwierzęca (3 godz.)

12.05 – 13.35 BHP w rolnictwie ( 2 godz.)

13.45– 16.00 BHP w rolnictwie ( 3 godz)

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole szkół Rolniczych im. b-pa I. B. Krasickiego w Smolajnach.

Na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 roku przedstawiamy harmonogram egzaminów maturalnych

Część ustna egzaminu w terminie głównym nie jest przeprowadzana

Terminy w części pisemnej:

8 czerwca 2020 – g. 9.00 – język polski – poziom podstawowy

9 czerwca 2020 – g. 9.00 – matematyka poziom podstawowy

10 czerwca 2020 – g. 9.00 – język angielski poziom podstawowy

10 czerwca 2020 – g. 14.00 – język angielski poziom rozszerzony

16 czerwca 2020 – g. 9.00 – biologia – poziom rozszerzony

Egzaminy zawodowe sesja lato 2020

22.06.2020, g.9.00 – RL.10 – egzamin praktyczny

22.06.2020, g. 13.00 – R.11, R.16 – egzamin praktyczny

23.06.2020, g. 10.00 – RL.03, RL.10 – egzamin pisemny

23.06.2020, g. 10.00 – RL.03 – egzamin pisemny

25.06.2020, g. 8.00 – R.10 – egzamin praktyczny

27.06.2020, g. 9.00 – RL.03 –  egzamin praktyczny

27.06.2020, g. 15.00 – RL.03 –  egzamin praktyczny

28.06.2020,  g. 9.00 – R.03 –  egzamin praktyczny

Plan KKZ 9-10 listopada 2019, III semestr R3

9 listopad 2019 sobota

8.00 -9.30 Produkcja zwierzęca ( 2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja zwierzęca ( 3 godz.)

12.05 – 13.35 Produkcja zwierzęca ( 2 godz.)

13.45 – 16.00  Produkcja zwierzęca (3 godz.)

 10 listopad 2019 niedziela

 8.00 -9.30 Produkcja roślinna ( 2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja roślinna ( 3 godz.)

12.05 – 13.35 Produkcja roślinna ( 2 godz.)

13.45 – 16.00 Produkcja roślinna (3 godz.)