im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Egzaminy zawodowe w sesji styczeń – luty 2020

9 styczeń 2020r. – g.9.00 – egzamin praktyczny

R.9 -Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt – 1 osoba

9 styczeń 2020r. – g.13.00 – egzamin praktyczny

R.16- organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej- 13 osób -stacjonarne, 1 osoba zaoczne – KKZ

R.11- Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (7 osób)

10 styczeń 2020r. – g. 10.00 – egzamin pisemny

R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej- stacjonarne (1 osoba), zaoczne (21 osób)

10 styczeń 2020r. – g. 12.00 – egzamin pisemny

R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (9 osób)

10 styczeń 2020r. – g. 14.00 – egzamin pisemny

R.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (7 osób)

28 styczeń 2020r. – g. 8.00 – egzamin praktyczny

R.10 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych  (4 osoby)

1,2,3 luty 2020r. – g.9.00 i 15.00

R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej – KKZ