im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Monthly Archives: Marzec 2020

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
Rodzice, Mieszkańcy Bursy i Nauczyciele!!!

Informuję, że z dniem 1.04.2020r. zmianie ulega numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłatę za pobyt w bursie.
PO 1 KWIETNIA 2020 r. WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE NA NOWY RACHUNEK BANKOWY GETIN BANKU NR 31 1560 0013 2013 0797 7000 0001
Przypominam jednocześnie o terminowym dokonywaniu wpłat o czym informujemy Państwa indywidualnie poprzez wiadomości sms.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę konsultować telefonicznie pod numerem 694-411-702
Linowski Łukasz – kierownik bursy ZSR Smolajny

Ogłoszenie

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 raz Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 następuje zmiana organizacji funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

Od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. szkoła realizuje nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych są zobligowani do pobierania zamieszczanych  na stronie plików (zakładka KKZ – zdalne nauczanie) z poszczególnych przedmiotów i wykonywania zadań powierzonych przez wykładowców.

Kontakt z wykładowcami przez e-mail:

zsr.smolajny.kkz@gmail.com

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

 

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSR w Smolajnach uprzejmie informuje, że  na Biuletynie Informacji Publicznej szkoły zamieszczono prośbę o szacowanie wartości zamówienia.

Celem zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości szacunkowej zamówienia Zespoł Szkół Rolniczych im  biskupa I.B. Krasickiego w Smolajnach zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia.Wycena musi zawierać wszystkie koszty ( wartość netto i brutto) poszczególnych działań związanych z realizacją dostawy. W tym celu proszę o wypełnienie  i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 2.Wycenę należy przesłać na adres mailowy: zsr43@wp.pl w terminie do 30 marca 20120 roku. Ewentualne pytania proszę kierować na podany  powyżej adres poczty elektronicznej .

Uwaga słuchacze!!!

Zajęcia z kursów kwalifikacyjnych są odwołane do dnia 25 marca 2020r.