Ogłoszenie

Dyrekcja ZSR w Smolajnach uprzejmie informuje, że  na Biuletynie Informacji Publicznej szkoły zamieszczono prośbę o szacowanie wartości zamówienia.

Celem zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości szacunkowej zamówienia Zespoł Szkół Rolniczych im  biskupa I.B. Krasickiego w Smolajnach zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia.Wycena musi zawierać wszystkie koszty ( wartość netto i brutto) poszczególnych działań związanych z realizacją dostawy. W tym celu proszę o wypełnienie  i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 2.Wycenę należy przesłać na adres mailowy: zsr43@wp.pl w terminie do 30 marca 20120 roku. Ewentualne pytania proszę kierować na podany  powyżej adres poczty elektronicznej .

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status