im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Daily Archives: Wrzesień 15, 2020

Plan KKZ 19-20 wrzesień 2020, I semestr

19 wrzesień 2020 sobota

8.00 – 8.15 Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy KKZ

8.15 – 10.30 Produkcja zwierzęca

10.40 – 12.10 Produkcja zwierzęca

12.20 – 14.35 BHP w rolnictwie

14.45 – 16.15 BHP w rolnictwie

 

20 wrzesień 2020 niedziela

8.00 – 10.15 Język obcy zawodowy

10.25 – 11.55 Język obcy zawodowy

12.05 – 14.20 Produkcja roślinna

14.30 – 16.00 Produkcja roślinna