Konkursy i olimpiady

 

OLIMPIADA BHP

21 października w ZSR Smolajny uczniowie klas III i IV wzięli udział  w  Olimpiadzie  wiedzy o  bezpieczeństwie i  higienie pracy w rolnictwie. Ilość wypadków w tym sektorze gospodarki narodowej jest bardzo wysoka i  przewyższa inne  działy ludzkiej  działalności wytwórczej.

 

Organizatorami Olimpiady i fundatorami nagród była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Okręgowa Inspekcja Pracy.  Podczas Olimpiady 52 uczniów odpowiadało na  48 pytań testu. Następnie Komisja wyłoniła 10 finalistów,  którzy po kolejnych pytaniach testowych zdobyli następujące miejsca:

 1. Paweł Kalinowski
 2. Jolanta Kozłowska
 3. Jarosław Kuczkowski
 4. Tomasz Sienkiewicz
 5. Paweł Kosakowski
 6. Wojciech Skupień
 7. Mateusz Dębski
 8. Bartosz Kurantowicz
 9. Adam Duda
 10. Kamil Brzostek

Nagrody w postaci plecaków turystycznych, odtwarzaczy MP4 oraz cyfrowych aparatów fotograficznych wręczali Henryka Staknis i Michał Smoliński ( KRUS ) oraz Wiesława Magdaleńska i Andrzej Wilk ( OIP ).

 

XXXIII Edycja Olimpiady Wiedzy  i  Umiejętności Rolniczych

Etap szkolny

   W  dniach  23-24 X  30  uczniów  przystąpiło do udziału w  XXXIII edycji OWiUR na   poziomie  szkoły. Olimpiada składała się  z  2  etapów: testu  oraz części  praktycznej. W wyniku eliminacji  wyłoniono najlepszych uczniów, którzy po uzyskaniu kwalifikacji przez Okręgową Komisję  wezmą udział w  eliminacjach regionalnych w  kwietniu 2009 roku.

Oto najlepsi  w  poszczególnych działach:

Dział  Produkcja zwierzęca:

 1. Brzostek Kamil
 2. Gulbinowicz Krzysztof
 3. Kraśnicka Krystyna

Dział  Produkcja roślinna:

 1. Kurantowicz Bartosz
 2. Skupień Wojciech
 3. Końka Wojciech

Dział  Żywienie człowieka i  gospodarstwo domowe:

 1. Dudek Magda

Dział Mechanizacja rolnictwa:

 1. Cygan Mateusz
 2. Hanusz Marcin
 3. Kalinowski Paweł

   oprac. M. Rodziewicz

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top