Dokumenty

 

PODANIE

O PRZYZNANIE MIEJSCA

W BURSIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SMOLAJNACH, SMOLAJNY 43, 11-040 DOBRE MIASTO w roku szkolnym ……………..

 

Proszę o przyznanie miejsca w Bursie przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach  od..................................................................................rozpoczynam naukę

                                     (wpisać dokładną datę rozpoczęcia nauki)

w.................................................................................................................................................

                                     (wpisać nazwę i adres szkoły)

..................................................................................................

                                     (wpisać klasę/rok nauki)

..................................................................................................

                                     (wpisać profil/kierunek nauki)

.................................................................................................

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego podania zobowiązuje się

do przestrzegania REGULAMINU BURSY.

 

 

 

.................................................

(podpis ucznia)

 

 

 

……………………………….

(podpis rodzica/opiekuna)

* DRUK NALEŻY WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI.

Po danie o przyznanie miejsca w Bursie ZSR w Smolajnach- pobierz 


 

2PODANIEO PRZYZNANIE MIEJSCAW BURSIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SMOLAJNACH-pobierz

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top