im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Rekrutacja

Czytaj więcej…


2 września 2019r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 o godz. 9.00. Apel odbędzie się na placu szkolnym przy ul. Fabrycznej 6A.
Po uroczystym apelu odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych.
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

 

 

O NASZEJ SZKOLE

W roku 1961 szkoła rozpoczęła swoją działalność edukacyjną jako Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej, by w roku 1964 przekształcić się w Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej, a później w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od roku 1974 istnieje jako Zasadnicza Szkoła Hodowlana, by w roku 1976 zmienić nazwę na Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Smolajnach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście.

Czytaj więcej…

 

Jako technik weterynarii będziesz mógł sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno -higieniczne i  fizykoterapeutyczne.

Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej .

Czytaj więcej…

Aktualności

OGŁOSZENIE.
Bursa przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach rozpoczyna swoją działalność w roku szkolnym 2019/2020 z dniem 1 września 2019r. (niedziela). od godz. 17.30.
Wszystkie przyjęte osoby proszone są o potwierdzenie przybycia do bursy, do dnia 28 sierpnia 2019r (środa) pod numerem telefonu 89 616 13 19.
Kierownik bursy
Łukasz Linowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej…