im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

   Szanowni Uczniowie, Rodzice !!!

   W dniach 1 – 5 czerwca 2020r. odbędą się w naszej szkole konsultacje z    nauczycielami. Zapoznajcie się ze szczegółami tych konsultacji w wiadomościach lub ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym Librus. Konsultacje odbywają według planu lekcji, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z nauczycielem danego przedmiotu.

KOMUNIKAT!!!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy iż w okresie od 31.05. 2020 do dnia 5.06. 2020 roku dla uczniów korzystających z konsultacji istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach. Jednocześnie informujemy iż opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w tym czasie wynosi 81,40 zł płatna na rachunek bankowy Getin Banku 31 1560 0013 2013 0797 7000 0001. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie dowodu wpłaty po uprzednim zgłoszeniu kierownikowi bursy do dnia 27.05.2020r pod numerem telefonu 694-411-702

Kierownik bursy

Linowski Łukasz

 

Drodzy Rodzice!!!

Uczniowie klas 8 szkół podstawowych!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół w czasie pandemii dostosowujemy składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum w Zespole Szkół Rolniczych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe do aktualnej sytuacji.

Podanie o przyjęcie do szkoły znajduje się w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania na stronie http://smolajny.pl/. Wydrukowany, wypełniony wniosek i podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych można złożyć w następujący sposób:

Pocztą tradycyjnąlistem najlepiej poleconym na adres szkoły: Zespół Szkół Rolniczych im b. I. B. Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a, 11 – 040 Dobre Miasto z dopiskiem ,,rekrutacja,,

Pocztą elektroniczną wysłanie skanów lub zdjęć podpisanych wniosków i załączników                          na adres zsr-rekrutacja@wp.pl

Osobiściew sekretariacie szkoły – po wcześniejszym ustaleniu wizyty pod numerem telefonu               89 616 13 19, wejście od podwórza (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności maseczka, rękawiczki itp.)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021