Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
 

  Oferta edukacyjna


 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do pobrania:

1. Podanie o przyjęcie do ZSR w Smolajnach- pobierz

 

Nowe kierunki kształcenia

Prezentacja nowych kierunków do pobrania w plikach :

Prezentacja do pobrania w plikach :

 

 

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do pobrania:

1. Podanie o przyjęcie do ZSR w Smolajnach- pobierz

 

 

TECHNIKUM ROLNICZE

 

kształcimy w zawodzie:

- Technik rolnik - 4 lata

- Technik achitektury krajobrazu - 4 lata

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

kształcimy w zawodzie:

- Rolnik i Ogrodnik - 3 lata

oraz

klasyfikacyjmym kursie zawodowym ROLNIK- kwalifikacja R3 - prowadzenie produkcji rolniczej

 

Technikum - Technik rolnik

Uczeń zdobędzie kwalifikacje z zakresu: rolnictwa, hotelarstwa, jeździectwa, agroturyzmu, ekologii, informatyki, kształtowania krajobrazu i estetyzacji otoczenia.

O przyjęciu do Technikum Rolniczego decyduje liczba punktów, zależna od uzyskanych wyniów na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:

- język polski

- język obcy (do wyboru)

- biologia

- matematyka

Dodatkowe punkty można otrzymać za świadectwo ukończenia gimnazium z wynagrodzeniem za udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne na szczeblu co najmniej powiatowym.

Technikum - technik architektury krajobrazu

Zaniedbany trawnik, byle gdzie rosnące kwiaty, drzewa, które sprawiają wrażenie posadzonych zupełnie przypadkiem. Co wtedy robisz? Jeśli zamykasz oczy i wyobrażasz sobie zupełnie inny krajobraz, w którym wszystko ze sobą współgra, tworząc piękną, harmonijną całość, to znak, że twoja przyszłość wiąże się z kierunkiem technik architektury krajobrazu. Jako technik architektury krajobrazu będziesz potrafił ukształtować nieciekawy krajobraz tak, że stanie się on atrakcyjnym miejscem wypoczynku.

Jako technik architektury krajobrazu będziesz umiał zaprojektować elementy architektury krajobrazu w taki sposób, że całość zyska niepowtarzalny urok. Chciałbyś, żeby twoje miasto cieszyło oczy turystów? Technik architektury krajobrazu dokona tego bez większych trudności. Dzięki swoim umiejętnościom ożywisz zaniedbane parki i skwery, sprawisz, że nawet najbardziej ponure budynki przestaną straszyć szarością fasad - w pięknym otoczeniu nikt tej szarości nie dostrzeże. Jako technik architektury krajobrazu sprawisz, że Twoje otoczenie nie tylko nabierze estetycznego wyglądu, ale także będziesz mógł zadbać o to, by spełniało wymogi ekologiczne, tak ważne dla ludzi pragnących cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Technik architektury krajobrazu nie tylko potrafi zaprojektować i ukształtować krajobraz - zadba także o jego konserwacje sprawiając, że jego dzieło długo będzie podziwiane nie tylko przez mieszkańców, ale także przejezdnych. Piękne miejsca zapadają bowiem w pamięci na bardzo długo.

Technik architektury krajobrazu jest więc kimś, kto potrafi nadać danej powierzchni niepowtarzalny charakter, sprawić, by była ona miejscem wyjątkowym. Miasta tworzą nie tylko instytucje, osiedla mieszkalne czy centra handlowe. Miasta to także zapracowani ludzie, którzy potrzebując chwili oddechu, poszukują miejsc, w których mogą się wyciszyć. Technik architektury krajobrazu zadba o to, by siedząc na ławce w parku, móc cieszyć oczy widokiem zieleni i choć na chwilę oderwać się od szarej, ponurej rzeczywistości.

Jeśli więc nie brakuje Ci wyobraźni, pomysłów i wytrwałości do ich realizacji, jeśli chcesz mieć swój wkład w kształtowanie przyjaznego otoczenia - technik architektury krajobrazu jest zawodem wymarzonym dla Ciebie!

Cykl kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje 4 lata.
Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących obejmuje następujące przedmioty zawodowe:


Po ukończeniu nauki absolwent będzie mógł:

Typowe miejsca pracy dla technika architektury krajobrazu:

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód: Rolnik i Ogrodnik

Zawód: Rolnik

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- Prowadzenie produkcji roślinnej,
- Prowadzenie produkcji zwierzęcej,
- Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Absolwent tej szkoły może:
- samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo rolne,
- być pracownikiem gospodarstw rolnych,

Wybierając ten typ szkoły oprócz przedmiotów
ogólnokształcących będziesz uczył się:
- produkcji rolniczej,
- produkcji zwierzęcej,
- techniki w rolnictwie,
- zajęć praktycznych.

KWALIFIKACJA ZAWODOWA DLA ROLNIKA:

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Zawód: Ogrodnik

 

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- Prowadzenie produkcji sadowniczej,
- Prowadzenie produkcji warzywniczej,
- Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych,
- Eksploatacja środków technicznych stosowanych w
ogrodnictwie,
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej


Absolwent tej szkoły może:
- samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze
- być pracownikiem gospodarstw ogrodniczych.

Główne przedmioty zawodowe:
- produkcja ogrodnicza,
- podstawy techniki,
- przepisy ruchu drogowego,
- ekonomika produkcji ogrodniczej.

Absolwenci szkoły w zawodzie ogrodnik mogą
podejmować pracę:

- w przedsiębiorstwach ogrodniczych, sadowniczych,
szkółkarskich,
- we własnym gospodarstwie indywidualnym,
- w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej,
- mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJA ZAWODOWA DLA OGRODNIKA:

R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Od września 2014 proponujemy Państwu kwalifikacyjny kurs zawodowy:

- PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (ROLNIK) - kwalifikacja R3

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach organizuje bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy - w zawodzie rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej.

Zajęcia w systemie zaocznym prowadzone co drugi tydzień w soboty i niedziele.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent kursu będzie posiadał następujące umiejętności:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

- organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Ponadto po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Absolwent będzie posiadał prawo do korzystania ze środków unijnych.

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły ZSR Smolajny
tel.: 89 6 16 13 19

NASZA SZKOŁA

 

1. Informacja o szkole

W roku 1961 szkoła rozpoczęła swoją działalność edukacyjną jako Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej, by w roku 1964 przekształcić się w Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej, a później w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od roku 1974 istnieje jako Zasadnicza Szkoła Hodowlana, by w roku 1976 zmienić nazwę na Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Smolajnach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście.

W 1977 powstaje Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących a w 1981 - Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze 3 letnie. W roku 1996 powołane zostaje Technikum Rolnicze 5-letnie a w roku 2000 - Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.

W roku 2001 szkoła otrzymała, w 200.setną rocznice śmierci, imię Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego, zaś w 2006 sztandar.

Do 1 września 2014 r. szkoła zlokalizowana była w dawnej, letniej rezydencji  biskupów warmińskich w Smolajnach, leżącej w widłach dróg prowadzących z Dobrego Miasta do Ornety i Lidzbarka Warmińskiego. Poprzedni budynek szkoły otoczony jest wspaniałym parkiem w stylu angielskim i stawami rybnymi oraz rzeką Łyną, malowniczo meandrująca w kierunku Lidzbarka. Jej nowy budynek dydaktyczny od września 2014 r. mieści się przy ulicy Fabrycznej 6 w Dobrym Mieście.

Dyrektorem szkoły jest mgr Joanna Maziuk. Młoda i wykształcona kadra nauczycieli zapewnia należyty poziom opieki i wykształcenia kolejnych pokoleń młodych rolników.

W skład obecnego Zespołu wchodzi 6 oddziałów Technikum Rolniczego 4-letniego, 1 oddział Technik architektury krajobrazu oraz 1 oddział Technikum Uzupełniającego dla Pracujących.

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami dydaktyczno-zawodowymi, pracowniami komputerowymi, biblioteką internetową, siłownią oraz sprzętem do uprawiania gier zespołowych i sportów zimowych. Do dyspozycji uczniów jest internat na 60 miejsc. Posiadamy ponad 100 hektarowe gospodarstwo przyszkolne, w tym areał z atestem ekologicznym.

Szkoła szczyci się wieloletnią współpracą ze szkołami zagranicznymi m.in. z BBS w Rotenburgu i szkołami Ukrainy, Szwecji, Słowacji, Węgier. Uczniowie korzystają z praktyk zawodowych w Niemczech i Danii doskonaląc wiedzę , technologię i organizację produkcji rolnej. Nawiązane zostały kontakty z partnerami z Francji. Znakomite rezultaty szkoleniowe osiągane są dzięki współpracy z rolnikami regionu, współpracującymi ze szkołą, gdzie uczniowie odbywają tygodniowe praktyki zawodowe.

Młodzież korzysta z aktywnego spędzania czasu poza zajęciami lekcyjnymi. Do ich dyspozycji jest szkolny Klub Jeździecki „Galop" ze stadnina koni i sprzętem do uprawiania sportów jeździeckich, zimą zaś kuligów. Pod opieką profesjonalistów muzykuje szkolna orkiestra dęta, działa koło wędkarskie, w internacie można korzystać ze sprzętu do gier zręcznościowych.

 

2. Osiągnięcia szkoły.

Najważniejsze osiągnięcia szkoły to:

- I miejsce w konkursie orki przez praktykantów ZSR Smolajny w Niemczech w 2001 r.

- I miejsce w 2004 roku w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła"

- w 2007 roku szkoła została sklasyfikowana na w pierwszej dziesiątce szkół

ponadgimnazjalnych w województwie

- w 2010 szkoła znalazła się w wykazie najlepszych szkół w Polsce

- zajmowanie corocznie I miejsca w kolejnych edycjach konkursu „ Z ekologią na co dzień"

- zajmowanie czołowych miejsc w regionalnych i centralnych etapach Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

- szczycimy się najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych (95%) oraz egzaminów

zawodowych (92%) w województwie w 2010 roku

- 11-letnia współpraca z BBS Rotenburg /Dolna Saksonia/ owocująca corocznymi praktykami odbywanymi przez naszych uczniów w szkoleniowych gospodarstwach rolników niemieckich.

3. Wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia ICT

- szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi

- biblioteką internetową

- nauczyciele podczas zajęć posługują się laptopami, rzutnikami i tablicami interaktywnymi

4. Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych

Szczycimy się najwyższą zdawalnością egzaminów w województwie w 2010 roku:

- egzaminy maturalne - zdawalność 95%, w tym język polski - 95%, języki obce - 100%, matematyka - 100%, przedmioty wybrane - 100%

- zdawalność przedmiotów zawodowych - 92%

5. Informacja o realizowanych przez szkołę projektach z udziałem środków z UE:

Szkoła realizuje liczne projekty edukacyjne w tym:

- Projekt „Dodatkowe wsparcie dla uczniów potrzebujących z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT", w ramach którego odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, język angielski i przedsiębiorczość.

- Projekt „Twój zawód-Twoja kariera-Twoja przyszłość" w postaci dodatkowych zajęć z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz specjalistycznych kursów na kombajnistę, operatora wózków widłowych, spawacza elektrodą.

- Projekt „ Nowoczesny Rolnik" ( od 3.01.2011r. do 31.07.2012 r. ) w ramach którego uczniowie odbędą wycieczkę do biogazowni, wycieczkę na targi sprzętu rolniczego do Kielc, wysłuchają cyklu wykładów z tematu „Mechatronika w rolnictwie" oraz „Agroenergetyka". Ponadto uczniowie skorzystają z kursu na kat. B z egzaminem, na kat T z egzaminem, na kwalifikacje kombajnisty z egzaminem, wózek jezdniowy z egzaminem, spawacza MAG, operatora podkaszarek oraz operatora pił motorowych.

- kurs dzięki któremu 10 uczniów uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ( European Certyficate Driving Licence - ECDL ).

Zdjęcia z wydarzeń bieżących, z życia szkoły oraz szkoły i ważniejszych imprez znajdują się w zakładkach Aktualności oraz Galeria.

ZAPRASZAMY DO SMOLAJN

Samorząd Uczniowski wraz z kierownictwem i pedagogami Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach pragną serdecznie zaprosić uczniów klas trzecich gimnazjów naszego regionu, wraz z wychowawcami, oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej szkoły w ramach preorientacji, do nowego bydynku dydaktycznego zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej 6 w Dobrym Mieście.

Gości oczekujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

W ramach wizyty proponujemy poznanie pracowni szkolnych, internatu, zwiedzenie parku i ośrodka jeździeckiego, ognisko w towarzystwie naszych uczniów. Jesteśmy przekonani, że Wasi uczniowie będą z powodzeniem i sukcesami kontynuowali naukę w murach naszej szkoły.

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach obchodzić będzie 50-lecie działalności edukacyjno-wychowawczej i będzie to doskonała okazja do bliższego poznania szkoły, która jest nie tylko cząstką wspaniałej historii Warmii, ale również tętniącą życiem placówką, od lat kształcącą młodzież zainteresowaną rolnictwem, agroturystyką, końmi, ekologią czy informatyką.

 

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top