Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
 

Aktualności

Terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w Zespole Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na rok szkolny 2018/2019

22 maja 2018 07:40, kategoria: Aktualności

(Zarządzenie nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.)

 

1.           Od 7 maja 2018 do 12 czerwca 2018 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.           Od 16 lipca do 7 sierpnia 2018 – postepowanie uzupełniające – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

3.           Od 22 czerwca do 26 czerwca  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4.           29 czerwca 2018r- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5.           21 sierpień 2018r. weryfikacja uzupełniająca wniosków przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną

6.           2 lipiec 2018r. -podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do publicznej wiadomości; uzupełniające do 22 sierpnia

7.           4 lipiec 2018r.- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie ; uzupełniające do 24 sierpnia

8.           Do 10 lipca 2018r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki praktycznej zawodu; uzupełnienie do 29 sierpnia 2018r.

9.           12 lipca 2018r.- poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole; uzupełnienie do 31 sierpnia 2018r.


Wymagane dokumenty  w postępowaniu rekrutacyjnym ZSR w Smolajnach na rok szkolny 2018/2019:

  1. Dwie fotografie
  2. Karta zdrowia
  3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu wydane prze lekarza medycyny pracy
  4. Oświadczenie woli
  5. Orzeczenie i niepełnosprawności bądź o potrzebie kształcenia specjalnego
  6. Oświadczenie rodzica
  7. Świadectwo ukończenia właściwej szkoły  oryginał.
  8. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub potwierdzoną kopię, po otrzymaniu)
  9. Zgodna na przetwarzanie danych.

Powrót ...


jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top