Matura

MATURA 2015

Harmonogram  pisemnych egzaminów maturalnych w 2015 roku-pobierz

 LISTA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYC DO EGZAMINU USTEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

8 maja 2015r. (piątek ) godz. 8:00-pobierz

LISTA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU USTEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

11 maja 2015r (poniedziałek) godz. 8:00-pobierz

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach w roku szkolnym 2014/2015-pobierz


  KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW

1         Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu:

·         wyniki ogłaszane są po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających danego dnia lub po zakończeniu każdej jego części, jeśli został podzielony (przy dużej liczbie zdających),

·         wyniki są ogłaszane przez przewodniczącego PZE,

·         wyniki są ostateczne.

2         Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu:

·         wyniki części pisemnej ustalone przez OKE są ostateczne,

·         wyniki ogłasza dyrektor szkoły bezpośrednio po otrzymaniu ich z OKE,

·         w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyniki ogłaszane są indywidualnie w sekretariacie szkoły.

3         Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów:

·         świadectwa, aneksy i odpisy wydawane są bezpośrednio po ich otrzymaniu z OKE,

·         odbioru dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły, za potwierdzeniem odbioru,

·         w przypadku, gdy nie jest możliwy odbiór osobisty konieczne jest posiadanie upoważnienia do odbioru.

 

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top