O szkole

PATRON SZKOŁY

KSIĄŻĘ BISKUP WARMIŃSKI IGNACY BŁAŻEJ KRASICKI (1735 - 1801)

Ród Krasickich wywodzony jest przez genealogów ze Szwajcarii, z hrabiowskiego rodu BIBERSTEIN, którego przedstawiciele osiedlili się w XII w. na Śląsku i w Polsce. Nosili herb ROGALA lub CZAMBORY. W Dubiecku, małym miasteczku na ziemi sanockiej w województwie ruskim, dnia 3 lutego 1735 roku, przyszedł na świat Ignacy Błażej Franciszek Krasicki, syn hrabiego Jana Krasickiego, kasztelana chełmskiego i Anny Starzechowskiej. Ochrzczony został po dwóch dniach przez dominikanina Gabriela Drzewickiego. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Załuski, wojewoda płocki i jego żona Teofila z Wapowskich.

Rodzeństwo Ignacego Krasickiego to dwie starsze siostry: Marianna i Brygida. W rok po Ignacym urodził się Antoni, a po nim kolejno: Franciszek Ksawery, Marcin i Karol. Z braci Ignacego jedynie Antoni ożenił się i odziedziczył rodową spuściznę. Pozostali bracia poświęcili się stanowi duchownemu, m.in. Karol został proboszczem lidzbarskim, a Marcin był prałatem kolegiaty dobromiejskiej.

Naukę Ignacy Krasicki rozpoczyna od kolegium jezuickiego we Lwowie, potem wstępuje do seminarium duchownego w Warszawie. W latach1759-1761 studiuje w Rzymie. Po powrocie do kraju należy do najbliższych współpracowników Stanisława Augusta Poniatowskiego, jest jednym z założycieli i publicystą „Monitora”. Uważany jest za największego poetę doby stanisławowskiego klasycyzmu, nazywany „księciem poetów polskich”. Dzięki mecenatowi króla Stanisława osiągnął wysokie dostojeństwa świeckie i duchowne: od 1766 roku zasiada na stolcu biskupa warmińskiego z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, od 1795 roku pełni funkcję arcybiskupa gnieźnieńskiego. Autor poematów heroikomicznych, satyr, bajek, powieści. Zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie, skąd prochy jego przewieziono w 1829 roku do katedry gnieźnieńskiej.

 

15 września 2001
nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia
Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego.

Z okazji obchodzonego w 2001 w Polsce Roku Krasickiego, w 200 rocznicę jego śmierci, odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach uroczystość potrójnej rangi. Czciliśmy bowiem pamięć biskupa warmińskiego, Księcia Poetów Ignacego Błażeja Krasickiego, ostatniego polskiego rezydenta zamku lidzbarskiego, który w letniej rezydencji w Smolajnach wypoczywał, polował, oddawał się przemyśleniom i przyrodniczym zainteresowaniom.

Obchodzimy również, w tym roku, 40 lecie powstania szkół rolniczych w Smolajnach, a łącząc ze sobą owe dwa ważne wydarzenia, postanowiliśmy nadać obecnemu Zespołowi Szkół Rolniczych imię wielkiego poety, rządcy, polityka i biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego.

15 września, przy pięknej i słonecznej pogodzie rozpoczęła się o godz.10.00 polowa Msza Święta. Mszy przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński. Słowa kazania Arcybiskup poświęcił Matce-Szkole, cierpliwej, oddanej, uczącej i kochającej, znoszącej wybryki swoich "dzieci", zawsze gotowej podać pomocną dłoń i nie oczekującej wdzięczności. Słowa te dostarczyły nam, nauczycielom szczególnych wzruszeń, stały się pretekstem do refleksji nad rolą i znaczeniem wychowania i nauczania. Po mszy zaproszeni goście, uczniowie, absolwenci i nauczyciele udali się przed fasadę szkoły. Tu odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej 200 rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego i 40-lecie Szkoły Rolniczej w Smolajnach. Decyzję Rady Powiatu o nadaniu Zespołowi Szkół Rolniczych w Smolajnach imienia biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego odczytał Przewodniczący Rady dr Stanisław Niepsuj. Dyrektor Zespołu mgr inż. Michał Bukowski przypomniał historię szkoły, oraz podziękował władzom kościelnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, a także instytucjom i osobom, które wspierają szkołę, przyczyniając się do organizacji obecnej uroczystości. Życzenia pomyślności szkole, uczniom i ich rodzinom, nauczycielom popłynęły z ust arcybiskupa Edmunda Piszcza, wicewojewody Marka Żylińskiego, wicemarszałek Ireny Petryny, wicestarosty Kazimierza Skupienia, burmistrza Kazimierza Jasińskiego, dyrektorów instytucji i szkół dobromiejskich. W imieniu rodziców życzenia i podziękowania na ręce dyrektora Bukowskiego złożyli Państwo Zdolscy.

Po południu odbyła się sesja naukowa na temat "Ignacy Krasicki - pisarz, biskup, polityk w 200 rocznicę śmierci". Referaty wygłosili wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w osobach: prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc, mgr Wiktor Knercer. W przerwie sesji wszyscy mieli okazję zapoznać się ze szkołą oraz wystawą prac literackich i plastycznych na temat twórczości Krasickiego.

Goście wpisywali się do wyłożonej kroniki - księgi pamiątkowej szkoły. Czas ograniczył sesję do dwóch godzin i z niekłamanym żalem rozstawaliśmy się z prelegentami, skarbnicą wiedzy o Warmii, Krasickim, jego czasach, działalności i zamiłowaniach.

Kolejnym punktem programu uroczystości był pokaz jazdy konnej w wykonaniu najmłodszych członków Jeździeckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Galop„ przy ZSR w Smolajnach. Po konnych emocjach przyszedł czas na pełny relaks oraz porcję humoru i satyry. Zapewnili go zespół "Czerwony Tulipan" oraz Krzysztof Daukszewicz, którzy wypełnili ostatnie godziny uroczystości rocznicowych w Smolajnach.

Foto i tekst: Mirosław Rodziewicz


Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński, burmistrz Dobrego Miasta Kazimierz Jasiński i dyrektor Michał Bukowski podczas uroczystości rocznicowych i nadania szkole imienia Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego.

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top