TU MOŻESZ O NAS PRZECZYTAĆ:
 
Rekrutacja 2018/2019
Kliknij by uzyskać więcej informacji
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

   13 listopada br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

   Stypendium przyznaje się m.in. uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. W tym roku na Warmii i Mazurach jest 165 stypendystów. Z naszej szkoły stypendium otrzymała  Agnieszka Mikołajczyk z klasy IIIb Technikum Architektury Krajobrazu.

   Olsztyńską uroczystość zorganizowało Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty, witając zebranych pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce oraz znalezienia się w gronie tegorocznych stypendystów. W okolicznościowym wystąpieniu kurator oświaty podkreśliła, jak wielkie znaczenie mają wiedza i wykształcenie w życiu człowieka, jak wielki potencjał intelektualny prezentują absolwenci polskich szkół, jak wielu z nich osiąga sukcesy w różnych dziedzinach życia, także poza granicami kraju. Zwracając się do stypendystów, życzyła im, aby udało się każdemu z nich zrealizować wszystkie plany, aby nie ustawali w swoim rozwoju. Gratulacje z okazji otrzymania stypendium oraz życzenia na dalsze lata nauki skierowała do uczniów obecna na uroczystości Grażyna Kluge, wicewojewoda warmińsko - mazurski.
 

 Agnieszka Mikołajczyk ( pierwsza z lewej )

Tekst i foto za stroną Kuratorium Oświaty
 


<< Powrót
Strona startowa Kontakt
Strona startowa | Kontakt | Nowa strona