im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Egzaminy

Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2020 r.

Egzaminy poprawkowe odbywają się dnia 27 sierpnia 2020 r. w ustalonych godzinach i salach.

Na egzamin należy przybyć najwcześniej 15 minut przed czasem, zabrać ze sobą długopis i pamiętać o zasłonięciu ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Proszę o zapoznanie się z poniższym załącznikiem.

egzaminy poprawkowy 2020

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w Zespole szkół Rolniczych im. b-pa I. B. Krasickiego w Smolajnach.

Na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 roku przedstawiamy harmonogram egzaminów maturalnych

Część ustna egzaminu w terminie głównym nie jest przeprowadzana

Terminy w części pisemnej:

8 czerwca 2020 – g. 9.00 – język polski – poziom podstawowy

9 czerwca 2020 – g. 9.00 – matematyka poziom podstawowy

10 czerwca 2020 – g. 9.00 – język angielski poziom podstawowy

10 czerwca 2020 – g. 14.00 – język angielski poziom rozszerzony

16 czerwca 2020 – g. 9.00 – biologia – poziom rozszerzony

Egzaminy zawodowe sesja lato 2020

22.06.2020, g.9.00 – RL.10 – egzamin praktyczny

22.06.2020, g. 13.00 – R.11, R.16 – egzamin praktyczny

23.06.2020, g. 10.00 – RL.03, RL.10 – egzamin pisemny

23.06.2020, g. 10.00 – RL.03 – egzamin pisemny

25.06.2020, g. 8.00 – R.10 – egzamin praktyczny

27.06.2020, g. 9.00 – RL.03 –  egzamin praktyczny

27.06.2020, g. 15.00 – RL.03 –  egzamin praktyczny

28.06.2020,  g. 9.00 – R.03 –  egzamin praktyczny