im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja i pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

Kierownik szkoły

Andrzej Guga

Kierownik bursy

Łukasz Linowski

Sekretariat

Agata Paszkiewicz

Księgowa

Ewelina Paczkowska

Kadra Pedagogiczna:

Anna Kopczyńska – język niemiecki

Iwona Borko – język angielski

Monika Gruźdź – Sawczak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Weronika Fijołek – wychowawca w bursie

Piotr Połoniewicz- historia, wiedza o społeczeństwie

ks. Kazimierz Grabowski – religia

Joanna Jaworska – przedmioty zawodowe z kierunku weterynaria

Krystyna Kimber – Chomej – biologia, geografia, zajęcia praktyczne

Łukasz Łukasiak – wychowawca w bursie

Marta Polakiewicz – matematyka, fizyka

Henryk Hornatkiewicz – informatyka

Izabela Nojman – wychowawca w bursie

Mirosław Rodziewicz – przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe na kierunku rolnik i weterynaria

Anna Ulbrych – Kuczmarska – język polski, wiedza o kulturze

Michał Wieteska – przedmioty zawodowe na kierunku weterynaria

Grzegorz Ziomek – przepisy ruchu drogowego, mechanizacja

Sylwia Znamierowska – produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne

Magdalena Pusz – produkcja roślinna, przedsiębiorczość, bhp, kompetencje społeczne

Hanna Zygmuntowicz – chemia, produkcja roślinna