O NASZEJ SZKOLE

W roku 1961 szkoła rozpoczęła swoją działalność edukacyjną jako Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej, by w roku 1964 przekształcić się w Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej, a później w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od roku 1974 istnieje jako Zasadnicza Szkoła Hodowlana, by w roku 1976 zmienić nazwę na Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Smolajnach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście.
W 1977 powstaje Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących a w 1981 – Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze 3 letnie. W roku 1996 powołane zostaje Technikum Rolnicze 5-letnie a w roku 2000 – Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.
W roku 2001 szkoła otrzymała, w 200.setną rocznice śmierci, imię Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego, zaś w 2006 sztandar.
Do 1 września 2014 r. szkoła zlokalizowana była w dawnej, letniej rezydencji biskupów warmińskich w Smolajnach, leżącej w widłach dróg prowadzących z Dobrego Miasta do Ornety i Lidzbarka Warmińskiego. Poprzedni budynek szkoły otoczony jest wspaniałym parkiem w stylu angielskim i stawami rybnymi oraz rzeką Łyną, malowniczo meandrująca w kierunku Lidzbarka. Jej nowy budynek dydaktyczny od września 2014 r. mieści się przy ulicy Fabrycznej 6 w Dobrym Mieście.
Czytaj więcej…

 

Jako technik weterynarii będziesz mógł sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno -higieniczne i  fizykoterapeutyczne.

Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej .

Czytaj więcej…

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status