O nas

O NASZEJ SZKOLE

W roku 1961 szkoła rozpoczęła swoją działalność edukacyjną jako Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej, by w roku 1964 przekształcić się w Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej, a później w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od roku 1974 istnieje jako Zasadnicza Szkoła Hodowlana, by w roku 1976 zmienić nazwę na Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Smolajnach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście.
W 1977 powstaje Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących a w 1981 – Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze 3 letnie. W roku 1996 powołane zostaje Technikum Rolnicze 5-letnie a w roku 2000 – Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.
W roku 2001 szkoła otrzymała, w 200.setną rocznice śmierci, imię Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego, zaś w 2006 sztandar.
Do 1 września 2014 r. szkoła zlokalizowana była w dawnej, letniej rezydencji biskupów warmińskich w Smolajnach, leżącej w widłach dróg prowadzących z Dobrego Miasta do Ornety i Lidzbarka Warmińskiego. Poprzedni budynek szkoły otoczony jest wspaniałym parkiem w stylu angielskim i stawami rybnymi oraz rzeką Łyną, malowniczo meandrująca w kierunku Lidzbarka. Jej nowy budynek dydaktyczny od września 2014 r. mieści się przy ulicy Fabrycznej 6 w Dobrym Mieście.
Czytaj więcej…

 

Jako technik weterynarii będziesz mógł sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno -higieniczne i  fizykoterapeutyczne.

Technik rolnik organizuje i nadzoruje prace związane z hodowlą roślin, oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej .

Czytaj więcej…