im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

   

Szanowni Rodzice, Uczniowie klas 8 szkół podstawowych!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół w czasie pandemii dostosowujemy składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum w Zespole Szkół Rolniczych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe do aktualnej sytuacji.

Podanie o przyjęcie do szkoły znajduje się w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania na stronie http://smolajny.pl/. Wydrukowany, wypełniony wniosek i podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych można złożyć w następujący sposób:

Pocztą tradycyjnąlistem najlepiej poleconym na adres szkoły: Zespół Szkół Rolniczych im b. I. B. Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a, 11 – 040 Dobre Miasto z dopiskiem ,,rekrutacja,,

Pocztą elektroniczną wysłanie skanów lub zdjęć podpisanych wniosków i załączników                          na adres zsr-rekrutacja@wp.pl

Osobiściew sekretariacie szkoły – po wcześniejszym ustaleniu wizyty pod numerem telefonu               89 616 13 19, wejście od podwórza (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności maseczka, rękawiczki itp.)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021