Dyrekcja i pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

Kierownik szkoły

Andrzej Guga

Kierownik bursy

Łukasz Linowski

Sekretariat

Agata Paszkiewicz

Księgowa

Ewelina Paczkowska

Psycholog szkolny:

Agnieszka Jurkiewicz

Kadra Pedagogiczna:

Anna Kopczyńska – język niemiecki

Iwona Borko – język angielski

Adam Decyk – wychowanie fizyczne

Weronika Fijołek – wychowawca w bursie

Piotr Połoniewicz- historia, wiedza o społeczeństwie

ks. Kazimierz Grabowski – religia

Karina Cieszewska – Maleszewska – przedmioty zawodowe z kierunku weterynaria

Krystyna Kimber – Chomej – biologia, geografia, zajęcia praktyczne

Łukasz Łukasiak – wychowawca w bursie

Marta Polakiewicz – matematyka, fizyka

Henryk Hornatkiewicz – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Izabela Nojman – wychowawca w bursie

Anna Ulbrych – Kuczmarska – język polski, wiedza o kulturze

Małgorzata Zaręba – przedmioty zawodowe na kierunku weterynaria

Grzegorz Ziomek – przepisy ruchu drogowego, mechanizacja

Sylwia Znamierowska – produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne

Magdalena Pusz – produkcja roślinna, przedsiębiorczość, bhp, kompetencje społeczne

Małgorzata Postek – chemia

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status