Dyrekcja i pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

Kierownik gospodarczy

Andrzej Guga

Kierownik bursy

Łukasz Łukasiak

Sekretariat

Agata Paszkiewicz

Księgowość

Ewelina Paczkowska

Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie:

Agnieszka Jurkiewicz

Pedagog:

Sylwia Machowicz

Pedagog Specjalny:

Sylwia Mucha

Kadra Pedagogiczna:

Anna Kopczyńska – język niemiecki

Iwona Borko – język angielski

Adam Decyk – wychowanie fizyczne

Piotr Połoniewicz- historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

ks. Kazimierz Grabowski – religia

Karina Cieszewska – Maleszewska – przedmioty zawodowe z kierunku weterynaria

Krystyna Kimber – Chomej – biologia, geografia, zajęcia praktyczne, produkcja roślinna

Sylwia Znamierowska – przedmioty zawodowe na kierunku rolnik

Marta Polakiewicz – matematyka, fizyka

Henryk Hornatkiewicz – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka

Anna Ulbrych – Kuczmarska – język polski, wiedza o kulturze

Małgorzata Zaręba – przedmioty zawodowe na kierunku weterynaria

Nebo Sziraz – przedmioty zawodowe na kierunku rolnik

Magdalena Pusz – przedsiębiorczość, bhp, kompetencje społeczne, ekonomika, zajęcia praktyczne

Jolanta Wasylczyszyn – Krawczyk – przedmioty zawodowe na kierunku rolnik, BHP

Magdalena Okurowska – chemia

Weronika Fijołek – wychowawca w bursie

Izabela Nojman – wychowawca w bursie

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status