im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Dyrekcja i pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

Kierownik szkoły

Andrzej Guga

Kierownik bursy

Łukasz Linowski

Sekretariat

Agata Paszkiewicz

Księgowa

Ewelina Paczkowska

Kadra Pedagogiczna:

Patrycja Biermann – Rydzewska – język niemiecki

Anna Bontal – język angielski

Adam Decyk – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Weronika Fijołek – wychowawca w bursie

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz – historia, wiedza o społeczeństwie

ks. Kazimierz Grabowski – religia

Grażyna Groncka – przedmioty zawodowe z kierunku weterynaria

Krystyna Kimber – Chomej – biologia, geografia, produkcja roślinna, zajęcia praktyczne

Łukasz Łukasiak – wychowawca w bursie

Marta Polakiewicz – matematyka, fizyka, informatyka

Waleria Radlińska – wychowawca w bursie

Mirosław Rodziewicz – przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe na kierunku rolnik i weterynaria

Anna Ulbrych – Kuczmarska – język polski, wiedza o kulturze

Michał Wieteska – przedmioty zawodowe na kierunku weterynaria

Grzegorz Ziomek – przepisy ruchu drogowego

Sylwia Znamierowska – produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne

Hanna Zygmuntowicz – chemia, produkcja roślinna