Dyrekcja i pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

Kierownik szkoły

Andrzej Guga

Kierownik bursy

Łukasz Linowski

Sekretariat

Agata Paszkiewicz

Księgowa

Ewelina Paczkowska

Psycholog szkolny:

Agnieszka Jurkiewicz

Kadra Pedagogiczna:

Anna Kopczyńska – język niemiecki

Iwona Borko – język angielski

Adam Decyk – wychowanie fizyczne

Weronika Fijołek – wychowawca w bursie

Piotr Połoniewicz- historia, wiedza o społeczeństwie

ks. Kazimierz Grabowski – religia

Karina Cieszewska – Maleszewska – przedmioty zawodowe z kierunku weterynaria

Krystyna Kimber – Chomej – biologia, geografia, zajęcia praktyczne

Łukasz Łukasiak – wychowawca w bursie

Marta Polakiewicz – matematyka, fizyka

Henryk Hornatkiewicz – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Izabela Nojman – wychowawca w bursie

Anna Ulbrych – Kuczmarska – język polski, wiedza o kulturze

Małgorzata Zaręba – przedmioty zawodowe na kierunku weterynaria

Grzegorz Ziomek – przepisy ruchu drogowego, mechanizacja

Sylwia Znamierowska – produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne

Magdalena Pusz – produkcja roślinna, przedsiębiorczość, bhp, kompetencje społeczne

Małgorzata Postek – chemia