im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Plan KKZ 10.05 –12. 05. 2019r. II semestr R.3

10 maja 2019 piątek
15.00 – 16.30 –Podstawy działalności gospodarczej – 2 godz.
16.40 – 18.55 – Podstawy działalności gospodarczej – 3 godz.
11 maja 2019 sobota
8.00–9.30- Język obcy zawodowy (2 godz.)
9.40 – 11.55- Język obcy zawodowy (3 godz.)
12.05–13.35 – Produkcja zwierzęca (2 godz.)
13.45 – 16.00- Produkcja zwierzęca (3 godz.)
12 maja 2019 niedziela
8.00 – 9.30 – Produkcja roślinna (2 godz.)
9.40– 11.55 – Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05–13.35- Obsługa środków technicznych (2 godz.)
13.45 – 16.00- Obsługa środków technicznych (3 godz.)