Laptopy dla ZSR w Smolajnach

Dzięki realizacji przez Powiat Olsztyński projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 otrzymaliśmy 6 laptopów  z przeznaczeniem na dalsze przekazanie uczniom w celu realizacji przez nich zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy programowej w formie zdalnej.

źródło: Powiat Olsztyński

źródło: Powiat Olsztyński

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status