Plan KKZ 10- 11 październik 2020, I semestr

10 październik 2020 sobota

8.00 – 10.15 Produkcja zwierzęca

10.25 – 11.55 Produkcja zwierzęca

12.05 – 14.20 Obsługa środków technicznych

14.30 – 16.00 Obsługa środków technicznych

11 październik 2020 niedziela

8.00 – 10.15 Podstawy rolnictwa

10.25 – 11.55 Podstawy rolnictwa

12.05 – 14.20 Produkcja roślinna

14.30 – 16.00 Produkcja roślinna