Wyniki konkursu fotograficznego

Z ogromną przyjemnością publikujemy wyniki Konkursu Fotograficznego, pt.: „Życie bez używek jest piękne„, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Celem konkursu było uświadomienie młodzieży zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych a także:

  • promocja zdrowego stylu życia,
  • zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych,
  • zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych,
  • uzyskanie oryginalnych prac graficznych w postaci fotografii, promujących zachowanie zdrowego trybu życia,
  • promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień, w tym kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.

Grono Jury składające się z Kadry Pedagogicznej ZSR w Smolajnach po długich i burzliwych obradach spośród uczestników biorących udział w konkursie wybrało dwóch zwycięzców.

Miejsce I zajęła uczennica klasy 3B  – Julia Bieńkowska

Miejsce II zajęła uczennica klasy 2B – Julia Jotejko.

 

Zwycięzcy wyłonieni w konkursie zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami, które ze względu na sytuację i nauczanie zdalne będą mogły odebrać osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status