SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans Sporządzony na dzień 31.12.2020 roku Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status