Staż uczniów ZSR w Grecji w ramach projektu Erasmus+

Uczniowie ZSR Smolajnach w ramach projektu Erasmus + odbyli 3-tygodniowe staże w greckich przedsiębiorstwach. Stażyści 5 dni w tygodniu odbywali staże. Technicy rolnicy zajmowali się uprawą pomarańczy, aloesów i oliwek. Natomiast technicy weterynarii odbywali staż w klinice weterynaryjnej m.in. jeżdżąc po gospodarstwach rolnych badając zwierzęta hodowlane, gdzie zdobywali kolejne doświadczenia.
W ramach projektu uczniowie nabyli zagraniczne doświadczenie zawodowe w zawodach technik rolnik i technik weterynarii, podnieśli kompetencje językowe oraz świadomość międzykulturową.
W ramach podsumowania realizacji projektu powstał film oraz materiały upowszechniające w postaci broszury, a także galerii zdjęć, która została stworzona w szkole.

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status