PETYCJA

Prosimy wszystkich znajomych, sympatyków szkoły, absolwentów o złożenie podpisu do Petycji w sprawie zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego odrzucenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków możliwości budowy kompleksu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Podpis można złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Dobrym Mieście przy ulicy Fabrycznej 6a bądź pobrać plik, złożyć podpis i dostarczyć do szkoły.

Petycja do pobrania:

http://smolajny.pl/wp-content/uploads/2023/10/Petycja-w-sprawie-ZSR-Smolajny.docx

 

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status