Odpowiedzialność prawna – spotkanie z Policją

W dniu 27 lutego 2024r. w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych,  uczniowie klasy 1a, 1b, 2a i 2b spotkali się z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy przybyli do szkoły  na zaproszenie pedagoga szkolnego, aby zapoznać uczniów  z  tematem odpowiedzialności karnej, jaką ponoszą osoby łamiące prawo.

            Tematem spotkania było przede wszystkim kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz zapobieganie zachowaniom niezgodnym z prawem oraz przyjętymi normami społecznymi.

            Podczas spotkania funkcjonariuszki Policji posiłkując się prezentacją multimedialną  przedstawiły,  kim jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Omówiono czym jest pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także czym jest czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze, może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

            Panie policjantki wyjaśniły  co oznacza określenie „czyn karalny” omawiając jednocześnie  kilka artykułów z kodeksu karnego., jak  również omówił takie tajemnicze pojęcia  jak  „paserstwo”, „stalking”, nękanie, zastraszenie czy przestępstwo.

            Istotną częścią spotkania była cyberprzemoc oraz przedstawione skutki, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Młodzież zapoznała się  również z tematem hejtu w Internecie oraz niebezpiecznego zjawiska jakim jest uwodzenie nieletnich przez Internet  zwanego potocznie „groomingiem”.

            Funkcjonariuszki uświadomiły uczniom, aby z  dużą rozwagą   zamieszczać wszelkie informacje, a także fotografie na portalach internetowych.

            Spotkanie było bardzo interesujące, w którym przekazano nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Uczniowie wykazali zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącemu pytania.

            Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

                                                                                                                      mgr Sylwia Mucha

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status