ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

wykaz podręczników klasa 1 technik rolnik po szkole podstawowej 2020-2021

wykaz podręczników klasa 1 technik weterynarii po szkole podstawowej 2020-2021

wykaz podręczników klasa 2 technik rolnik po szkole podstawowej 2020-2021

wykaz podręczników klasa 2 technik weterynarii po szkole podstawowej 2020-2021

wykaz podręczników klasa 2 technik rolnik 2020-2021

wykaz podręczników klasa 2 technik weterynarii 2020-2021

wykaz podręczników klasa 3 technik rolnik i technik weterynarii 2020-2021

wykaz podręczników klasa 4 technik rolnik i technik weterynarii 2020-2021

 

Plan na 04.07.2020 r. – 05.07.2020 r.   II semestr R.3

04 lipiec 2020 sobota

8.00 – 9.30 Produkcja roślinna (2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja roślinna (3 godz.)

12.05 – 13.35  Obsługa środków technicznych (2 godz.)

13.45 – 16.00 Obsługa środków technicznych (3 godz.)

05 lipiec 2020 niedziela

8.00 -9.30 Produkcja zwierzęca (2 godz.)

9.40 – 11.55 Produkcja zwierzęca (3 godz.)

12.05 – 13.35 Produkcja zwierzęca (2 godz).

Plan zajęć KKZ semestr II R.03

Uwaga słuchacze KKZ!

Zapraszamy na zajęcia stacjonarne w szkole

Plan na 13 – 14 czerwca 2020r.

Sobota 13.06.2020r

8.00– 9.30 Produkcja roślinna

9.40 – 11.10 Produkcja roślinna

11.20 – 12.50 Produkcja roślinna

13.00 – 14.30 Podstawy działalności gospodarczej

14.40 – 16.10 Podstawy działalności gospodarczej

 

Niedziela 14.06.2020r

8.00– 9.30 Produkcja zwierzęca

9.40 – 11.10 Produkcja zwierzęca

11.20 – 12.50 Produkcja zwierzęca

13.00 – 14.30 Produkcja zwierzęca

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
Rodzice, Mieszkańcy Bursy i Nauczyciele!!!

Informuję, że z dniem 1.04.2020r. zmianie ulega numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłatę za pobyt w bursie.
PO 1 KWIETNIA 2020 r. WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE NA NOWY RACHUNEK BANKOWY GETIN BANKU NR 31 1560 0013 2013 0797 7000 0001
Przypominam jednocześnie o terminowym dokonywaniu wpłat o czym informujemy Państwa indywidualnie poprzez wiadomości sms.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę konsultować telefonicznie pod numerem 694-411-702
Linowski Łukasz – kierownik bursy ZSR Smolajny

Ogłoszenie

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 raz Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 następuje zmiana organizacji funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

Od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. szkoła realizuje nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych są zobligowani do pobierania zamieszczanych  na stronie plików (zakładka KKZ – zdalne nauczanie) z poszczególnych przedmiotów i wykonywania zadań powierzonych przez wykładowców.

Kontakt z wykładowcami przez e-mail:

zsr.smolajny.kkz@gmail.com

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz