ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Kalendarz

Marzec 2019
P W Ś C P S N
« Lut    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Społecznościowe

Plan KKZ 22-24.03.2019r. II semestr R.3

22 marzec 2019 piątek
15.00 – 16.30 –Podstawy działalności gospodarczej – 2 godz.
16.40 – 18.55 – Podstawy działalności gospodarczej – 3 godz.
23 marzec 2019 sobota
8.00–9.30- Produkcja roślinna (2 godz.)
9.40 – 11.55- Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05–13.35- Produkcja zwierzęca (2 godz.)
13.45 – 16.00- Produkcja zwierzęca (3 godz.)
24 marzec 2019 niedziela
8.00 – 9.30 – Produkcja zwierzęca (2 godz.)
9.40– 11.55 – Produkcja zwierzęca (3 godz.)
12.05–13.35- Obsługa środków technicznych (2 godz.)
13.45 – 16.00- Obsługa środków technicznych (3 godz.)

Plan zajęć na KKZ R.16, 16 – 17 marca 2019r.

Sobota 16 marca 2019

8.00 – 9.30 –  Zajęcia praktyczne (2godz)

9.40 – 11.10 – Zajęcia praktyczne (2godz)

11.20 – 12.50 – Zajęcia praktyczne (2godz)

13.00 – 14.30 – Zajęcia praktyczne (2godz)

 

Niedziela 17 marca 2019

8.00 – 9.30 –  Organizowanie produkcji roślinnej (2godz)

9.40 – 11.10 – Organizowanie produkcji roślinnej (2godz)

11.20 – 12.50 – Organizowanie produkcji roślinnej (2godz)

13.00 – 14.30 – Organizowanie produkcji roślinnej (2godz)

Podziękowania uczestnikom ,,Balu Rolnika”

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.” – Jan Paweł II

Serdeczne podziękowania dla wszystkich gości obecnych podczas ,,Balu Rolnika,, – za wspólną zabawę, okazaną hojność podczas licytacji i sponsorom za wsparcie dla szkoły.
Zapraszamy za rok!!!
Szczególne podziękowania dla p. Jarosława Sucheckiego za oprawę muzyczną Yaros Dj-Yaros.

P. Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz
Dyrektor Zespołu szkół Rolniczych
oraz Rada Rodziców

Plan KKZ 08.03 – 10. 03. 2019r.II semestr R.3

8 marzec 2019 – piątek
15.00 – 16.30 –BHP w rolnictwie z (2 godz.)
16.40 – 18.55 – BHP w rolnictwie  (3 godz.)
9 marzec 2019 – sobota
8.00–9.30- Podstawy rolnictwa (2 godz.)
9.40 – 11.55- Podstawy rolnictwa (3 godz.)
12.05–13.35- Produkcja roślinna (2 godz.)
13.45 – 16.00- Produkcja roślinna (3 godz.)
10 marzec 2019 – niedziela
8.00 – 9.30 – Produkcja zwierzęca (2 godz.)
9.40– 11.55 – Produkcja zwierzęca (3 godz.)
12.05–13.35- Obsługa środków technicznych (2 godz.)
13.45 – 16.00- Obsługa środków technicznych (3 godz.)

Kierunki kształcenia 2019/2020

Technikum 4 letnie i 5 letnie

 • Technik Agrobiznesu

 • Technik Architektury Krajobrazu

 • Technik Rolnik

  Numer zawodu 314207

  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:
  R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

  Opis zawodu:

  Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

  Uczeń po ukończeniu technikum:
  – prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą,
  – organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
  – obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie,
  – dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego,
  – prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji,
  – posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika,
  – zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie,
  – przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta ze środków Unii Europejskiej.

  Technik rolnik może znaleźć zatrudnienie w:
  – rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  – prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  – urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 • Technik Weterynarii

  Numer zawodu 314207

  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i  nadzoru weterynaryjnego

  Opis zawodu: Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
  Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

           Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– profilaktyki weterynaryjnej m. in. w zakresie szczepienia oraz leczenia i obserwacji stada,
– dobrostanu zwierząt,
– jakości użytkowania zwierząt,
– inspekcji poubojowej (badanie mięsa) przy asyście urzędowego lekarza weterynarii,
– decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w państwowej inspekcji weterynaryjnej.

              Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:
– zakładach leczniczych dla zwierząt,
– w Inspekcji Weterynaryjnej,
– może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt,
– jako pielęgniarz w klinice dla zwierząt.