Technik Hodowca Koni

1. Opis zawodu:

Uczniowie technikum hodowli koni będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.
Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

2. Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w:

  • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów;
  • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej;
  • związkach hodowców koni;
  • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie;
  • wytwórniach pasz dla koni, sprzętu i powozów;
  • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego.

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status