Projekt „Unowocześnienie oferty edukacyjnej w ZSR w Smolajnach”

26 stycznia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przedstawiciele Powiatu Olsztyńskiego w osobach Pani Lucyny Kozikowskiej Skarbnika Powiatu i Agnieszki Gołębiowskiej-Węckowicz dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. b-pa I.B. Krasickiego w Smolajnach podpisali  umowę na dofinansowanie  projektu p.t. „Unowocześnienie oferty edukacyjnej  w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach”. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez półtora roku. Całkowita kwota projektu opiewa na 1720200,00 złotych z czego 1548180,00 zostanie dofinasowane w ramach Priorytetu 6.Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie  dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt ten jest świetną okazją do unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły. Zaplanowane zostały zakupy modernizujące kierunki: technik weterynarii i technik rolnik. Będzie to samochód  i ciągnik wraz z przyczepą do nauki jazdy, maszyny rolnicze, symulator pracy w polu.  Kierunek technik weterynarii wzbogacony zostanie  m.in. o fantomy do inseminacji   i sprzęt do groomingu. Doposażenie to spełni oczekiwania uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych –dając możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu. Postęp, jaki następuje w rolnictwie i weterynarii, wymusza na szkole konieczność bazowania na coraz nowocześniejszym sprzęcie, ponadto zaplanowane zostały szkolenia  dla uczniów z zakresu inseminacji i groomingu. Kursy są okazją do nabycia dodatkowych umiejętności, które pozwolą na lepszy start na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Powyższe szkolenia nie są realizowane w ramach programu nauczania,  a są istotne z punktu widzenia zatrudnialności uczniów szkoły czy wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.

Nowocześnie wyposażona placówka z dostępem do dodatkowych kursów na pewno zachęci do uczniów do nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach.

W latach 2019 -2021 realizowany był projekt pod nazwą „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole”. Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o nowoczesny kombajn do zbioru zbóż, ciągnik  rolniczy oraz maszyny takie jak: pług obracany, zestaw uprawowo-siewny, opryskiwacz polowy, siewnik nawozów i przyczepę transportową. Uczniowie naszej szkoły skorzystali z kursu groomingu, kursu inseminacji, kursu obsługi kombajnu zbożowego. Z kursów skorzystało 50 uczniów. W ramach projektu wszyscy odbyli dodatkowo płatne staże, których celem było utrwalenie nabytych umiejętności. Dzięki tym kursom wielu naszych absolwentów podjęło pracę w wyuczonym zawodzie. Kilkoro z nich pracuje w charakterze groomera, inni wykorzystują zdobyte umiejętności w swoich gospodarstwach hodując bydło bądź uprawiając pole.

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status