im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Plan KKZ 24.05 –26. 05. 2019r. II semestr R.3

24 maj 2019 piątek
15.00 – 16.30 – BHP w rolnictwie – 2 godz.
16.40 – 18.55 – BHP w rolnictwie – 3 godz.
25 maj 2019 sobota
8.00 –9.30 – Produkcja zwierzęca (2 godz.)
9.40 – 11.55 – Produkcja zwierzęca (3 godz.)
12.05 –13.35 – Obsługa środków technicznych (2 godz.)
13.45 – 16.00 – Obsługa środków technicznych (3 godz.)
26 maj 2019 niedziela
8.00 – 9.30 – Język obcy zawodowy (2 godz.)
9.40 – 11.55 – Język obcy zawodowy (3 godz.)
12.05 –13.35 – Produkcja roślinna (2 godz.)
13.45 – 16.00 – Produkcja roślinna (3 godz.)