Ogłoszenie

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 raz Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 następuje zmiana organizacji funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

Od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. szkoła realizuje nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych są zobligowani do pobierania zamieszczanych  na stronie plików (zakładka KKZ – zdalne nauczanie) z poszczególnych przedmiotów i wykonywania zadań powierzonych przez wykładowców.

Kontakt z wykładowcami przez e-mail:

zsr.smolajny.kkz@gmail.com

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz

 

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status