im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Ogłoszenie

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 raz Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 następuje zmiana organizacji funkcjonowania Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

Od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. szkoła realizuje nauczanie w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych są zobligowani do pobierania zamieszczanych  na stronie plików (zakładka KKZ – zdalne nauczanie) z poszczególnych przedmiotów i wykonywania zadań powierzonych przez wykładowców.

Kontakt z wykładowcami przez e-mail:

zsr.smolajny.kkz@gmail.com

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Gołębiowska – Węckowicz