im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Plan KKZ 07.06 –09. 06. 2019r. II semestr R.3

07 czerwca 2019 piątek

15.00 – 16.30 –Obsługa środków technicznych – 2 godz.

16.40 – 18.55 – Obsługa środków technicznych– 3 godz.

08 czerwca 2019 sobota

8.00 – 9.30- Język obcy zawodowy (2 godz.)

9.40 – 11.55- Język obcy zawodowy(3 godz.)

12.05 – 13.35 – Produkcja zwierzęca  (2 godz.)

13.45 – 16.00- Produkcja zwierzęca (3 godz.)

09 czerwca 2019 niedziela

8.00 – 9.30 –  Produkcja roślinna (2 godz.)

9.40 – 11.55 – Produkcja roślinna (3 godz.)

12.05 – 13.35- Obsługa środków technicznych  (2 godz.)

13.45 – 16.00- Obsługa środków technicznych  (3 godz.)