OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO z możliwością dalszych negocjacji

I. Sprzedający: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
II. Informacje ogólne
1. Sprzedający nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
3. Ogłoszenie będzie dostępne na stronie Zespołu Szkół Rolniczych www.smolajny.pl oraz w siedzibie szkoły ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto.
III. Przedmiot sprzedaży:
Lp. Marka i model pojazdu Numer nadwozia silnika Rok produkcji Numer rejestracyjny Cena
wywoławcza
(PLN)
1. Koparka gąsienicowa typ S-802, rok produkcji 1988, cena wywoławcza 13 600 (brutto)
2. Prasa rolująca typ Z-230, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 850,- ( brutto)
3. Kombajn BIZON Typ BS -110, rok produkcji 1990, cena wywoławcza 15 600 ,- (brutto)
4. Talerzówka ciągnikowa FAMAROL 1,6 M, rok produkcji 1977, cena wywoławcza 900 ,-(brutto)
5. Beczka asenizacyjna T-507, cena wywoławcza 1470, (brutto)
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej adres poczty: zsr43@wp.pl w terminie do dnia 20.08.2019 roku do godziny 9.00
2. Informacja o terminie dalszych negocjacji i warunkach negocjacji zostanie przekazana oferentowi telefonicznie lub za pomocą zwrotnej poczty elektronicznej.

V. Inne warunki przetargu
1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena ustalona w formie negocjacji.
2. Sprzedający wystawia FV
3. Wydanie towaru nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży i po dokonaniu wpłaty na konto

33 1140 1111 0000 4164 4700 1001 .

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
Agnieszka Gołębiowska-Węckowicz

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status