im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO z możliwością dalszych negocjacji

I. Sprzedający: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
II. Informacje ogólne
1. Sprzedający nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
3. Ogłoszenie będzie dostępne na stronie Zespołu Szkół Rolniczych www.smolajny.pl oraz w siedzibie szkoły ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto.
III. Przedmiot sprzedaży:
Lp. Marka i model pojazdu Numer nadwozia silnika Rok produkcji Numer rejestracyjny Cena
wywoławcza
(PLN)
1. Koparka gąsienicowa typ S-802, rok produkcji 1988, cena wywoławcza 13 600 (brutto)
2. Prasa rolująca typ Z-230, rok produkcji 2005, cena wywoławcza 850,- ( brutto)
3. Kombajn BIZON Typ BS -110, rok produkcji 1990, cena wywoławcza 15 600 ,- (brutto)
4. Talerzówka ciągnikowa FAMAROL 1,6 M, rok produkcji 1977, cena wywoławcza 900 ,-(brutto)
5. Beczka asenizacyjna T-507, cena wywoławcza 1470, (brutto)
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej adres poczty: zsr43@wp.pl w terminie do dnia 20.08.2019 roku do godziny 9.00
2. Informacja o terminie dalszych negocjacji i warunkach negocjacji zostanie przekazana oferentowi telefonicznie lub za pomocą zwrotnej poczty elektronicznej.

V. Inne warunki przetargu
1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena ustalona w formie negocjacji.
2. Sprzedający wystawia FV
3. Wydanie towaru nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży i po dokonaniu wpłaty na konto

33 1140 1111 0000 4164 4700 1001 .

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
Agnieszka Gołębiowska-Węckowicz