Nowe zasady bezpieczeństwa od 24.10.2020r.

Zgodnie z nowymi wytycznymi wprowadzonymi 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 strefy czerwone zostają rozciągnięte na całą Polskę.  Od soboty 24 października 2020 r. w każdym powiecie obowiązują dokładnie takie same obostrzenia.

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Według powyższego od poniedziałku  26 października 2020 roku wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach przechodzą na system zdalny.

Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu zajęć.