Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w sesji Zima 2022

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022r. (styczeń–luty 2022 ) egzaminów:
• potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
• zawodowego (EZ)
• eksternistycznych (EE)

Wytyczne MEiN GIS CKE- zima 2022

 

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status