Terminy zjazdów KKZ

W związku z przejściem szkoły na zdalny system nauczania uprzejmie informuję, że dokonano zmian w terminarzu spotkań. Słuchacze I oraz III semestru KKZ założone mają konta na platformie TEAMS, gdzie odbywać się będą spotkania z wykładowcami. Dane do logowania znajdują się na poczcie – gmail dla KKZ – III semestr oraz dzienniku elektronicznym Librus – I semestr. W razie problemów z zalogowaniem lub pytaniami związanymi z platformą Teams proszę o kontakt mailowy: a.d.1984@o2.pl

Poniżej podaję terminy zjazdów

III semestr KKZ:

30 październik 2020- g. 16.00-20.30- obsługa środków technicznych- 6 g

14 listopad 2020- g. 8.00-16.00- obsługa środków technicznych- 10g

15 listopad 2020- g. 8.00-16.00- obsługa środków technicznych- 10g

28 listopad 2020-g.8.00-16.00- produkcja zwierzęca- 10 g.

29 listopad 2020- g.8.00-16.00- produkcja roślinna- 10 g.

12 grudnia 2020-g.8.00-16.00- produkcja zwierzęca- 10 g.

13 grudnia 2020—g.8.00-16.00-produkcja roślinna-10 g.

I semestr KKZ:

7 listopad 2020- g. 8.00-16.00- produkcja zwierzęca- 10 g.

8 listopad 2020 – g. 8.00-16.00- obsługa środków technicznych- 10 g

20 listopad 2020- g. 16.00-19.45- obsługa środków technicznych- 5 g.

21 listopad 2020- 8.00-16.00- obsługa środków technicznych- 10 g.

5 grudnia 2020- 8.00-16.00-podstawy rolnictwa

6 grudnia 2020- 8.00-16.00-podstawy rolnictwa

11 grudnia 2020—16.00–19.45- obsługa środków technicznych- 5 g.

12 grudnia 2020- 8.00-16.00- obsługa środków technicznych- 10g.

13 grudnia 2020- 8.00-16.00- produkcja zwierzęca- 10g.