Zajęcia zdalne od 26.10.2020 r.

Drodzy rodzice, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zostaje przedłużona do dnia 29 listopada 2020 roku.

W związku z przejściem całej naszej placówki na tryb nauki zdalnej informujemy, że wszystkie zajęcia włącznie z praktycznymi w dalszym ciągu odbywać się będą za pomocą platform i dziennika elektronicznego. Uczniom utworzono konta na platformie Office 365 w aplikacji Teams, gdzie odbywają się zajęcia prowadzone wg dotychczasowego planu.

Informujemy również, że w tym czasie nie będzie czynna Bursa szkolna.

O wszelkich zmianach informować będę na bieżąco.