Anonimowa Skrzynka Na Sygnały

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę miedzy szkołą a rodzicami, utworzyliśmy ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

ASNS jest formą wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, szkołą a uczniami, przede wszystkim w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Umożliwia rodzicom i uczniom sygnalizowanie zagrożeń, nieprawidłowości – potencjalnych niebezpieczeństw, potrzeb w zakresie profilaktyki, przekazywanie wniosków, uwag, pomysłów związanych z problematyką funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach.

Formuła funkcjonowania ASNS:

 1. Anonimowa Skrzynka Na Sygnały działa w formie elektronicznej za pomocą e-maila: asns.zsr@smolajny.pl
 2. Treść sygnałów będzie spisana w rejestrze anonimowej skrzynki, a  zawartość skrzynki zostanie zarchiwizowana na okres jednego roku szkolnego.
 3. Z treścią sygnałów zostaje zapoznany Administrator ASNS wyznaczony przez Dyrektora Szkoły oraz sam Dyrektor Placówki.
 4. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję czy zapoznać grono pedagogiczne z treścią sygnałów.
 5. Rozwiązaniem zasygnalizowanych problemów na bieżąco zajmuje się zespół interwencyjny w składzie: pedagog szkolny, wychowawca klasy, inny przedstawiciel grona pedagogicznego podejmując stosowne działania.
 6. Rada pedagogiczna na wniosek zespołu interwencyjnego wspólnie podejmuje decyzje, w jaki sposób ustosunkować się do danego sygnału, wniosku rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Rada pedagogiczna ma możliwość wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, regulaminach itp. zgodnie z sygnałem rodziców/opiekunów prawnych.

Pamiętaj, że:

 1. Możesz pisać w każdej sprawie – jesteś dla nas Ważny!
 2. Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.
 3. Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.
 4. Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych , ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy.

 

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status