im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

BIP

Ogłoszenie

Dyrekcja ZSR w Smolajnach uprzejmie informuje, że  na Biuletynie Informacji Publicznej szkoły zamieszczono prośbę o szacowanie wartości zamówienia.

Celem zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości szacunkowej zamówienia Zespoł Szkół Rolniczych im  biskupa I.B. Krasickiego w Smolajnach zwraca się z prośbą o informacje dotyczące szacunkowych kosztów realizacji zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia.Wycena musi zawierać wszystkie koszty ( wartość netto i brutto) poszczególnych działań związanych z realizacją dostawy. W tym celu proszę o wypełnienie  i odesłanie formularza, który stanowi załącznik nr 2.Wycenę należy przesłać na adres mailowy: zsr43@wp.pl w terminie do 30 marca 20120 roku. Ewentualne pytania proszę kierować na podany  powyżej adres poczty elektronicznej .