Plan lekcji

 


Terminarz apeli porządkowych w roku szkolnym 2014/2015

( I semestr)

Lp.

Termin

Godzina

Tematyka szkolenia

1. 

05.12.2014r.

8.00- 8.45

Sprawy organizacyjne szkoły

2. 

09.01.2015r.

8.00- 8.45

Podsumowanie konkursów szkolnych

3. 

13.02.2015r.

8.00-8.45

Sprawy organizacyjne szkoły

 

SZKOLENIA    RADY   PEDAGOGICZNEJ 

Lp.

Termin

Godzina

Tematyka szkolenia

1.

09.12.2014

14.30 - 17.30

Planowanie pracy dydaktycznej zgodnie  z podstawą programową i formułą sprawdzianu i/lub egzaminów

W. Tański

 

 

Dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2014/2015

/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 - Dz.U z 2010r. nr 186 poz. 1245/

10 listopada 2014

22 grudnia 2014

02 stycznia 2015

05 stycznia 2015

05 czerwca 2015

4,5,6 maja 2015 - ze wzgl. na matury

16 czerwca 2015 - ze wzgl na egz. zawodowy

 

Wychowawcy klas Technikum Rolniczego 2013/2014

                   kl. I          wych. A. Bontal

                   kl. II a      wych. A Willman

                   kl. II b      wych. J. Łukasiak

                   kl. III a      wych. M. Rodziewicz

                   kl. III b      wych. Cz. Chwiedorowicz

                   kl. IV         wych. A. Węckowicz

 

 

TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  I

KLASYFIKACYJNYCH  RAD PEDAGOGICZNYCH

W  ROKU   SZKOLNYM   2014/2015

  

Lp.

 

Termin

1.      

Zebranie z rodzicami

  9.09.2014 r.

2.      

Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

19.12.2014 r.

3.      

Spotkanie z rodzicami

 14.11.2014 r.

4.  

5.   

Wystawianie ocen za I semestr

Spotkanie  z  rodzicami przed zakończeniem I semestru ( informacja o zagrożeniach)

19.01.2015 r.

 9.01. 2015 r,

6.      

Rada klasyfikacyjna

22.01.2015 r.

7.      

Spotkanie z rodzicami informujące o ocenach śródsemestralnych

20.02.2015 r.

8.      

Zakończenie I semestru

23.01.2015 r.

9.      

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

21.03.2015 r.

10.      

Zebranie z rodzicami

 17.04.2015 r

11.                      

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

17.04.2015 r.

12.                      

Zakończenie roku szkolnego kl. IV

24.04.2015 r

13.                      

Rada Pedagogiczna klas maturalnych

21.04 .2015 r.

14.                      

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

26.05.2015 r.

15.                      

Wystawienie ocen rocznych

18.06.2015 r.

16.                      

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas

22.06.2015 r

17.                      

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2015 r

 

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top