Współpraca z zagranicą

Od kilku lat nasza szkoła ściśle współpracuje z europejskimi placówkami rolniczymi w zakresie wymiany kulturalno - naukowej. Do tej pory realizowaliśmy wspólne programy razem z instutucjami z takich państw jak:

     Gimnasium Oesede w Georgsmarienhütte w Niemczech

Pierwsze kontakty zostały nawiązane wiosną 2014 roku. Celem współpracy jest umożliwienie zacieśnienia więzi kulturowej pomiędzy miastami partnerskimi (powiat olsztyński – powiat Osnabrück). Ponadto umożliwienie uczniom nabycia nowych umiejętności oraz pogłębienia i usystematyzowania im dostępnej już wiedzy, w zakresie wiedzy historycznej, kulturalnej oraz gospodarczej.

Do celów szczegółowych wymiany młodzieży polsko-niemieckiej należą:

•          doskonalenie umiejętności językowych;

•          zapoznanie z walorami przyrodniczymi regionu;

•          poznanie historii i kultury kraju goszczącego;

•          rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

•          poznanie zabytków regionu;

•          ćwiczenia umiejętności kreatywnego myślenia.

W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się pierwsza wymiana młodzieży pomiędzy szkołami partnerskimi. Projekt ten przebiega dwuetapowo poprzez przyjazd grupy niemieckiej do Polski, a następnie naszą rewizytę w roku następnym. W wymianie biorą uczniowie, którzy posługują się językiem angielskim lub niemieckim. Grupa polska gości przez tydzień w domach u swoich partnerów, natomiast grupa niemiecka zakwaterowana zostaje w bursie szkolnej. Projekt ten jest finansowany przez Polsko - Niemiecką Wymianę Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

 

Technikami Rolniczymi w Gorochiwsku, Włodzimierzu Wołyńskim i Rożyszcze
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łucku.

(od 2002r.)

Zakres współpracy:

  1. Odbycie 2 wizyt dyrektorów szkół rolniczych Ukrainy i Ośrodka Doradctwa Rolniczego w Łucku , połączonych z zapoznaniem się ze szkołą w Smolajnach, gospodarstwami rolników indywidualnych, firmami i instytucjami rolniczymi Warmii
  2. Pobyt 6 uczniów na wakacyjnych praktykach szkoleniowych w 2002 r. w wybranych gospodarstwach rolników polskich oraz udział w zajęciach szkolnych , zajęciach lekcyjnych i integracyjnych z młodzieżą szkoły,  zwiedzanie gospodarstw, instytucji, zabytków regionu Warmii i Mazur , Malborka., Trójmiasta.
  3. Pobyt 13  uczniów na wakacyjnych praktykach szkoleniowych w 2003 r. w wybranych gospodarstwach rolników polskich oraz udział w zajęciach  integracyjnych z młodzieżą szkoły,  zwiedzanie gospodarstw, instytucji, zabytków regionu Warmii i Mazur, Malborka, Trójmiasta.
  4. Wizyta dyrektora ZSR w Smolajnach na Ukrainie wraz z delegacją RCD w Starym Polu zimą 2003
  5. Plan dalszych wizyt praktykantów ukraińskich w Smolajnach i gospodarstwach współpracujących ze szkołą (wakacje).
jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top