Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
 

Plan sytuacyjny

 

Zespół Szkół Rolniczych zlokalizowany był na wysokim brzegu Łyny i jego starego koryta, w odległości ok. 1,5 km od szosy Dobre Miasto-Lidzbark Warmiński. Obecnie, od 1 września 2015, szkoła mieści się w nowym budynku dydaktycznym w Dobrym Mieście przy ulicy Fabrycznej 6 .

Pałac (dawny budynek szkoły)

Pałac wzniesiony w latach 1741-1745 przez bpa Adama Grabowskiego jako letnia rezydencja. Zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, murowany, otynkowany jednopiętrowy, kryty dachem czterospadowym z pokryciem dachówką ceramiczną. Dłuższa elewacja jedenastoosiowa o symetrycznie rozmieszczonych na dużych prostokątnych oknach. Na osiach obu elewacji płytkie trójosiowe ryzality podzielone czterema pilastrami z tympanonami wypełnionymi insygniami i herbami biskupimi ujętymi w akantowe obramowania. Wnętrze dwutraktowe z dwiema sieniami na osi poprzecznej. Pomieszczenia parteru przykryte częściowo sklepieniami kolebkowymi i lunetami, pozostałe stropami belkowanymi. W niektórych pokojach piętra zachowały sufity ozdobione fasetami i ornamentami sztukateryjnymi w formie rozet i wici roślinnej.

Park

Park otacza cały zespół. Jego obszar wynosi 8 ha, w tym cześć posiadająca cechy kompozycji (skarpy, aleje, sztuczny staw, itp.) – 5,3 ha. W parku występują: lipa, klon, grab, brzoza, kasztanowiec, świerk, sosna, wiąz oraz kilka okazów sosny amerykańskiej (wejmutki)

Mapka

 1. Dawny budynek szkoły-pałac Krasickiego
 2. Wieża bramna z oficyną
 3. Internat-dawny pałac myśliwski
 4. Dom nauczyciela
 5. Stajnia
 6. Kaplica
 7. Warsztat gospodarstwa szkolnego
 8. Boiska szkolne
 9. Wybiegi dla koni
 10. Tor przeszkód do jazdy konnej
 11. Pastwisko dla koni
 12. Hydrofornia
 13. Staw parkowy z fontanną
 14. Stawy wokół szkoły
 15. Stawy na starorzeczu Łyny
 16. Rzeka Łyna
 17. Aleja lipowo-klonowa
 18. Aleja grabowa
 19. Droga do szosy orneckiej
 20. Droga do szosy lidzbarskiej
 21. Droga do Piotraszewa
 22. Ogródek skalny
 23. Posesje prywatne
 24. Ognisko szkolne

 

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top