Regulamin stażu _ ZSR Smolajny

regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie

Rejestr_osób upoważnionych

zal_1a_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_diagnozy

zal_1b_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_rekrutacyjny_uczeń

zal_1b_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_rekrutacyjny_uczeń_osoba niepełnoletnia

zal_1c_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_rekrutacyjny_nauczyciel

Zał 5 upoważniednie do przetwarzania danych osoobowych

Zał.1a. Umowa z Przedsiębiorcą

Zał.1b. Umowa ze stażystą praktykantem

Zał.1c. Oświadczenie stażysty

Zał.1d Program stażu praktyki

Zał.1e. Dzienniczek stażu praktyki

Zał.1f.Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zał.1g Zaświadczenie przewoznika

Zał.1h Oswiadczenie uczestnika

Zał.1j. zaświadczenie odbycia stażu

załącznik nr 2 do regulaminu_dekalracja uczestnictwa

załącznik nr 2 do regulaminu_dekalracja uczestnictwa_cz_b

załącznik nr 2 do regulaminu_dekalracja uczestnictwa_cz_b_osoba niepełnoletnia

załącznik nr 3 do regulaminu_zgoda dane osobowe nowe oświadczenia RODO

załącznik nr 3 do regulaminu_zgoda dane osobowe nowe oświadczenia RODO_cz_b

załącznik nr 3 do regulaminu_zgoda dane osobowe nowe oświadczenia RODO_cz_b_osoba niepełnoletnia

załącznik nr 4 do regulaminu_zgoda udsotępnianie wizerunku

załącznik nr 4 do regulaminu_zgoda udsotępnianie wizerunku_cz_b

załącznik nr 4 do regulaminu_zgoda udsotępnianie wizerunku_cz_b_osoba niepełnoletnia

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status