Projekty

Regulamin stażu _ ZSR Smolajny

regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie

Rejestr_osób upoważnionych

zal_1a_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_diagnozy

zal_1b_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_rekrutacyjny_uczeń

zal_1b_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_rekrutacyjny_uczeń_osoba niepełnoletnia

zal_1c_do_regulamin_projektu_uczestnictwa w projekcie_arkusz_rekrutacyjny_nauczyciel

Zał 5 upoważniednie do przetwarzania danych osoobowych

Zał.1a. Umowa z Przedsiębiorcą

Zał.1b. Umowa ze stażystą praktykantem

Zał.1c. Oświadczenie stażysty

Zał.1d Program stażu praktyki

Zał.1e. Dzienniczek stażu praktyki

Zał.1f.Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zał.1g Zaświadczenie przewoznika

Zał.1h Oswiadczenie uczestnika

Zał.1j. zaświadczenie odbycia stażu

załącznik nr 2 do regulaminu_dekalracja uczestnictwa

załącznik nr 2 do regulaminu_dekalracja uczestnictwa_cz_b

załącznik nr 2 do regulaminu_dekalracja uczestnictwa_cz_b_osoba niepełnoletnia

załącznik nr 3 do regulaminu_zgoda dane osobowe nowe oświadczenia RODO

załącznik nr 3 do regulaminu_zgoda dane osobowe nowe oświadczenia RODO_cz_b

załącznik nr 3 do regulaminu_zgoda dane osobowe nowe oświadczenia RODO_cz_b_osoba niepełnoletnia

załącznik nr 4 do regulaminu_zgoda udsotępnianie wizerunku

załącznik nr 4 do regulaminu_zgoda udsotępnianie wizerunku_cz_b

załącznik nr 4 do regulaminu_zgoda udsotępnianie wizerunku_cz_b_osoba niepełnoletnia